Vlasce, šňůry a pletenky

Cena a štítky
Farba
(5)
(1)
(1)
(1)
(114)
(2)
(1)
(23)
(37)
(141)
(2)
(3)
(4)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(110)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(11)
(7)
(3)
(1)
(2)
(8)
(43)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(185)
(3)
(54)
Návin
(25)
(1)
(11)
(5)
(48)
(1)
(1)
(2)
(21)
(1)
(1)
(140)
(1)
(15)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(37)
(1)
(3)
(1)
(33)
(7)
(2)
(2)
(3)
(4)
(9)
(7)
(72)
(1)
(30)
(1)
(1)
(2)
(13)
(12)
(2)
(4)
(71)
(1)
(6)
(11)
(5)
(10)
(45)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(61)
(5)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(33)
(2)
(2)
(5)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(3)
(5)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(15)
(4)
(2)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(2)
Nosnosť
(1)
(7)
(4)
(6)
(7)
(3)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(21)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(20)
(1)
(1)
(9)
(1)
(3)
(20)
(5)
(1)
(4)
(1)
(5)
(21)
(5)
(4)
(1)
(1)
(21)
(1)
(4)
(9)
(1)
(5)
(4)
(3)
(1)
(4)
(1)
(19)
(1)
(1)
(27)
(2)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(4)
(3)
(2)
(5)
(1)
(1)
(28)
(2)
(1)
(2)
(59)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(11)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(2)
(31)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(7)
(6)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(81)
(4)
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(24)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(57)
(3)
(1)
(2)
(1)
(12)
(2)
(30)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(7)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(5)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(16)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
(6)
(1)
(11)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(11)
(5)
(2)
(10)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(5)
(9)
(2)
(9)
(18)
(14)
(13)
(1)
(16)
(1)
(15)
(1)
(9)
(1)
(2)
(2)
(1)
(8)
(10)
(2)
(31)
(5)
(2)
(4)
(9)
(4)
(4)
(1)
(10)
(1)
(1)
(5)
(1)
(14)
(3)
(3)
(1)
(6)
(1)
(4)
(2)
(11)
(2)
(12)
(1)
(4)
(1)
(9)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(14)
(1)
(13)
(1)
(2)
(1)
(15)
(1)
(14)
(1)
(19)
(1)
(2)
(7)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(4)
(31)
(1)
(9)
(1)
(1)
(26)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(4)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(11)
(4)
(3)
(18)
(1)
(4)
(12)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(3)
(1)
(2)
(11)
(1)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(13)
(1)
(5)
(24)
(1)
(1)
(3)
(8)
(8)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(8)
(6)
(12)
(2)
(7)
(5)
(3)
(12)
(4)
(1)
(6)
(3)
(5)
(11)
(8)
(3)
(2)
(8)
(1)
(1)
(3)
(14)
(1)
(1)
(3)
(7)
(4)
(1)
(8)
(4)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(3)
(2)
(3)
(5)
(10)
(2)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(17)
(6)
(1)
(1)
(10)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(5)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(2)
(8)
(5)
(1)
(1)
(11)
(3)
(8)
(7)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(5)
(4)
(1)
(2)
(11)
(1)
(1)
(5)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(7)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(3)
(4)
(1)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(6)
(6)
(5)
(2)
(7)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(9)
(2)
(3)
(1)
(2)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(2)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(25)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(38)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(86)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(76)
(1)
(1)
(2)
(10)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(85)
(1)
(5)
(11)
(1)
(27)
(1)
(1)
(1)
(1)
(101)
(15)
(2)
(40)
(1)
(1)
(1)
(1)
(107)
(5)
(11)
(1)
(10)
(1)
(3)
(1)
(1)
(139)
(1)
(5)
(10)
(1)
(10)
(1)
(1)
(72)
(7)
(34)
(1)
(5)
(1)
(16)
(146)
(1)
(7)
(43)
(6)
(4)
(145)
(1)
(7)
(5)
(4)
(1)
(154)
(8)
(1)
(3)
(8)
(35)
(2)
(1)
(42)
(1)
(1)
(5)
(3)
(130)
(1)
(3)
(12)
(1)
(3)
(15)
(19)
(2)
(1)
(6)
(74)
(1)
(2)
(6)
(1)
(8)
(6)
(1)
(1)
(24)
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
(39)
(1)
(2)
(13)
(3)
(1)
(3)
(35)
(1)
(2)
(2)
(5)
(2)
(17)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(15)
(2)
(3)
(8)
(1)
(3)
(8)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(4)
(13)
(12)
(1)
(7)
(13)
(1)
(5)
(8)
(5)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(26)
(7)
(22)
(3)
(60)
(4)
(8)
(13)
(6)
(2)
(1)
(22)
(98)
(6)
(10)
(41)
(37)
(1)
(7)
(32)
(23)
(14)
(1)
(9)
(14)
(32)
(1)
(6)
(1)
(6)
(2)
(6)
(26)
(1)
(21)
(16)
(9)
(8)
(28)
(1)
(16)
(3)
(5)
(7)
(10)
(5)
(1)
(1)
(12)
(2)
(3)
(3)
(1)
(16)
(7)
(7)
(1)
(9)
(2)
(10)
(1)
(13)
(1)
(7)
(6)
(185)
(3)
(39)
(33)
Giants Fishing Rybársky Vlasec Carp Master Camou 1200 m
Kód:3525_MAS
2 varianty

Giants Fishing Rybársky Vlasec Carp Master Camou 1200 m

7,83 EUR
Skladom
Rybársky vlasec veľmi odolný proti oderu, nemá takmer žiadnu pamäť a má vysokú pevnosť v uzle.
U vás doma: utorok 18.8.
Berkley Splietaná Šnúra Whiplash 8 Green
Kód:43708_MAS
12 variantov

Berkley Splietaná Šnúra Whiplash 8 Green

0,13 EUR
Skladom
Berkley® Whiplash® 8 je perfektná 8 vláknová 100% PE šnúra. Nezáleží či chytáte sladkovodné alebo mo...
U vás doma: utorok 18.8.
P-Line Vlasec Floroclear Zelený 1000 m
Kód:38129_MAS
5 variantov

P-Line Vlasec Floroclear Zelený 1000 m

24,76 EUR
Skladom
Pôvodne sme nechceli rozširovať našu ponuku vlascov, avšak tento vlasec nás svojimi vlastnosťami dos...
U vás doma: utorok 18.8.
Extra Carp Vlasec Infinity Camou 1000 m
Kód:41665_MAS
3 varianty

Extra Carp Vlasec Infinity Camou 1000 m

11,50 EUR
Skladom
Infinity Camou predstavuje potápavý kaprový vlasec vyrobený na základe najnovšej japonskej technológ...
U vás doma: utorok 18.8.
Asso Vlasec Ultra Low Stretch 300 m Čirá
Kód:56519_MAS
4 varianty

Asso Vlasec Ultra Low Stretch 300 m Čirá

9,19 EUR
Skladom
Rada vlascov LOW STRETCH od talianskej značky Asso má neuveriteľnú transparentnosť vďaka fluoro-karb...
U vás doma: utorok 18.8.
Daiwa Splietaná Šnúra J-Braid Dark Green 300 m
Kód:48452_MAS
9 variantov

Daiwa Splietaná Šnúra J-Braid Dark Green 300 m

33,20 EUR
Skladom
Nová J-Braid značky DAIWA je skvelá pletenka, ktorá je vyrobená z ôsmich prameňov a napĺňa všetky po...
U vás doma: utorok 18.8.
Jet Fish náväzcová šnúra Black Mystic 20m 25lb - Farba BLACK
Kód:220232

Jet Fish náväzcová šnúra Black Mystic 20m 25lb - Farba BLACK

8,85 EUR
Skladom
Náväzcová šnúrka BLACK MYSTIC. Stužená spletaná kombinovaná šnúrka na prípravu tuhých a komb...
U vás doma: utorok 18.8.
Delphin Splietaná Šnúra Boxer Zelená
Kód:56981_MAS
8 variantov

Delphin Splietaná Šnúra Boxer Zelená

9,06 EUR
Skladom
Silná sumcová šnúra za cenu monofilu. FIN BOXER je silnou šnúrou s oderuvzdornou povrchovou úpravou,...
U vás doma: utorok 18.8.
Hell-Cat Splietaná Šnúra Round Braid Power Red 200 m
Kód:47785_MAS
2 varianty

Hell-Cat Splietaná Šnúra Round Braid Power Red 200 m

29,47 EUR
Skladom
HELL-CAT ROUND BRAID POWER je spletená šnúra, ktorá je vyrobená z ôsmich vlákien 100% Premium PE Pol...
U vás doma: utorok 18.8.
Hell-Cat Vlasec Nadväzcový Leader Mono FC 50 m
Kód:48245_MAS
6 variantov

Hell-Cat Vlasec Nadväzcový Leader Mono FC 50 m

5,86 EUR
Skladom
Ešte nedávno používalo monofilne vlasce na náväzce iba pár sumčiarských odborníkov. Bolo to predovše...
U vás doma: utorok 18.8.
Carp'R' Us Poťahovaná šnúrka Carp'R'Us - Strip-X 20 m Brown
Kód:24606_MAS
3 varianty

Carp'R' Us Poťahovaná šnúrka Carp'R'Us - Strip-X 20 m Brown

19,19 EUR
Skladom
Sme hrdý na to, že Vám po viac než dvoch rokoch vývoja môžeme predstaviť našu novú poťahovanú šnúrku...
U vás doma: utorok 18.8.
Wychwood Vlasec Deep Purple Fluoro Coated Mono 1000 m
Kód:41087_MAS
3 varianty

Wychwood Vlasec Deep Purple Fluoro Coated Mono 1000 m

21,60 EUR
Skladom
Fluorocarbon s ultra-ľahkým nádychom fialovej je unikátnym vlascom, ktorý bol vyvinutý tak, aby sply...
U vás doma: utorok 18.8.
P-Line Vlasec Floroclear Clear 1000 m
Kód:38124_MAS
6 variantov

P-Line Vlasec Floroclear Clear 1000 m

24,36 EUR
Skladom
Mimoriadne populárny vlasec Floroclear je teraz k dispozícii aj v číre farbe, ktorú požadovalo stále...
U vás doma: utorok 18.8.
Asso Ultra Vlasec Číra 1000m
Kód:31233_MAS
2 varianty

Asso Ultra Vlasec Číra 1000m

23,04 EUR
Skladom
Rad vlascov ultra od Talianske značky Asso má neuveriteľnú transparentnosť vďaka fluorocarbonovej po...
U vás doma: utorok 18.8.
Daiwa Vlasec Prorex Fluocarbon Náväzcový Číra
Kód:45514_MAS
15 variantov

Daiwa Vlasec Prorex Fluocarbon Náväzcový Číra

5,90 EUR
Skladom
Tento nový náväzcový materiál Prorex je vyrobený v Japonsku a má vysokú odolnosť proti oderu, zárove...
U vás doma: utorok 18.8.
Spiderwire Splietaná Šnúra DURA4 Green
Kód:43765_MAS
9 variantov

Spiderwire Splietaná Šnúra DURA4 Green

0,07 EUR
Skladom
Spiderwire® Dura 4 je klasická 4 vláknová šnúra s bezkonkurenčnou hodnotou medzi HI-Tech šnúrami.
U vás doma: utorok 18.8.
Spiderwire Splietaná Šnúra DURA4 Yellow
Kód:43764_MAS
9 variantov

Spiderwire Splietaná Šnúra DURA4 Yellow

0,07 EUR
Skladom
Spiderwire® Dura 4 je klasická 4 vláknová šnúra s bezkonkurenčnou hodnotou medzi HI-Tech šnúrami.
U vás doma: utorok 18.8.
Daiwa Splietaná Šnúra J-Braid Chartreuse 300 m
Kód:48447_MAS
5 variantov

Daiwa Splietaná Šnúra J-Braid Chartreuse 300 m

33,20 EUR
Skladom
Pletená šnúra J-Braid značky DAIWA je skvelá, je vyrobená z ôsmich prameňov a napĺňa všetky požiadav...
U vás doma: utorok 18.8.
Nash Silon Bullet Mono Green 1000 m
Kód:48423_MAS
2 varianty

Nash Silon Bullet Mono Green 1000 m

22,99 EUR
Skladom
Svetoznámy vlasec Nash Bullet Mono je späť !!! Nízka prieťažnosť, rýchlo sa potápa a skvele sa s ním...
U vás doma: utorok 18.8.
Prologic Vlasec XLNT HP Camo 1000 m
Kód:45676_MAS
9 variantov

Prologic Vlasec XLNT HP Camo 1000 m

10,73 EUR
Skladom
Vylepšená verzia nášho slávneho XLNT. Vďaka novému vtlačovaciemu procesu a novému co-polyméru sme zv...
Výpredaj
U vás doma: utorok 18.8.
Black Cat Splietaná Šnúra S-Line Žltá
Kód:51815_MAS
1 variant

Black Cat Splietaná Šnúra S-Line Žltá

41,15 EUR
Skladom
Osemkrát doguľata spletená, extrémne oderuvzdorná kmeňová šnúra na všetky techniky a druhy moderného...
Doprava zdarma
U vás doma: utorok 18.8.
Carp ´R´ Us Clearwater - Nadväzcový Fluorocarbon 20 m Crystal
Kód:29755_MAS
1 variant

Carp ´R´ Us Clearwater - Nadväzcový Fluorocarbon 20 m Crystal

15,35 EUR
Skladom
Potápa sa ako kameň! Clearwater Carp´R´Us je extra poddajný náväzcový materiál bez tvarovej ...
U vás doma: utorok 18.8.
Daiwa Splietaná Šnúra J-Braid Dark Green 150 m
Kód:48449_MAS
4 varianty

Daiwa Splietaná Šnúra J-Braid Dark Green 150 m

18,80 EUR
Skladom
Nová J-Braid značky DAIWA je skvelá pletenka, ktorá je vyrobená z ôsmich prameňov a napĺňa všetky po...
U vás doma: utorok 18.8.
Delphin Splietaná Šnúra Hero
Kód:48074_MAS
21 variantov

Delphin Splietaná Šnúra Hero

4,99 EUR
Skladom
FIN HERO je spoľahlivá šnúra pletená zo 4 PE mikrovlákien. Systematickým pletením vlákien je dosiahn...
U vás doma: utorok 18.8.
Asso Vlasec Ultra Crystal 300 m
Kód:6339_MAS
7 variantov

Asso Vlasec Ultra Crystal 300 m

8,81 EUR
Skladom
Rad Asso Ultra má neuveriteľnú transparentnosť, veľkú výdrž voči pretrhnutí v ťahu a výborný výkon v...
U vás doma: utorok 18.8.
Hell-Cat Splietaná Šnúra Round Braid Power Black 200 m
Kód:47786_MAS
2 varianty

Hell-Cat Splietaná Šnúra Round Braid Power Black 200 m

29,47 EUR
Skladom
HELL-CAT ROUND BRAID POWER je spletená šnúra, ktorá je vyrobená z ôsmich vlákien 100% Premium PE Pol...
U vás doma: utorok 18.8.
Giants Fishing Vlasec Luxury Carp High Visibility Green 600 m
Kód:57721_MAS
2 varianty

Giants Fishing Vlasec Luxury Carp High Visibility Green 600 m

11,12 EUR
Skladom
Vlasec špeciálne vyvinutý pre lov kaprov, ktorý je vyrobený z japonského materiálu od "Mitshubishi e...
U vás doma: utorok 18.8.
Daiwa Splietaná Šnúra J-Braid Chartreuse 150 m
Kód:48446_MAS
6 variantov

Daiwa Splietaná Šnúra J-Braid Chartreuse 150 m

18,80 EUR
Skladom
Pletená šnúra J-Braid značky DAIWA je skvelá, je vyrobená z ôsmich prameňov a napĺňa všetky požiadav...
U vás doma: utorok 18.8.
Prologic Vlasec Mimicry Green Helo 1000 m
Kód:42883_MAS
5 variantov

Prologic Vlasec Mimicry Green Helo 1000 m

35,00 EUR
Skladom
Nový vlasec Mimicry s tromi odtieňmi zelene, dokonale zosilnený prírodným prostredím, rovnako ako ži...
U vás doma: utorok 18.8.
Delphin Vlasec Flr Carbon 20 m
Kód:23614_MAS
7 variantov

Delphin Vlasec Flr Carbon 20 m

3,62 EUR
Skladom
Pod značkou FIN získavate prémiový 100% fluorokarbónový vlasec. Na rozdiel od konvenčných fl...
U vás doma: utorok 18.8.
Tento internetový obchod ukladá cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Rozumiem

Aktuálne oneskorenie dodania: 1-2 dni na strane prepravnej spoločnosti. Dočasne nie je možné spájať viac objednávok do jednej. Viac informácií