Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie

 1. Zaškrtnutím voľby "Súhlasím s uložením mojich údajov" udeľujete súhlas spoločnosti PÁRYSŮV RYBÁŘSKÝ RÁJ s.r.o., IČO: 48171930 so sídlom Průmyslová 1292, 506 01 Jičín, (ďalej len "Správca"), aby spracovávala nad rámec údajov, ktoré spoločnosť musí spracovávať na základe právnych predpisov tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IP adresa
 1. Meno, priezvisko, adresa telefónne číslo a e-mail je nutné za účelom jeho členstva v zľavovom vernostnom programe Parys team, obchodnej komunikácii s klientom. Tieto údaje budú správcom spracované počas 2 rokov od ukončenia registrácie.
 2. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje společnosti  PÁRYSŮV RYBÁŘSKÝ RÁJ, sro Hradecká 816, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, info@parys.sk.
 3. Spracovanie osobných údajov (a to nielen vyššie uvedených, ale aj ďalších, kde je povinnosť spracovania zo zákona) je vykonávané správcom, osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • Poskytovateľ dátového úložiska, poskytovatelia údržby IT systémov a webových stránok
 • Spoločnosť zaisťujúca vedenie účtovníctva, mzdovú agendu
 • Spoločnosť zaisťujúca daňové poradenstvo
 • Spoločnosti zasielateľské, prepravné
 • Emailová dresa je odovzdávaná spoločnosti Heureka

 

5. Vezmite prosím na vedomie, že máte právo:

 • Právo na prístup k osobným údajom - subjekt údajov má právo, ak o to požiada, získať od správcu informáciu, či sú jeho osobné údaje predmetom spracovania.
 • Právo na opravu a doplnenie - subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. Zároveň má právo, s ohľadom na účel spracovania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz - predstavuje inými slovami vyjádrenú povinnosť správcu zlikvidovat osobné údaje, pokiaľ je splnená aspoň jedna podmienka:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
  • subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
  • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie,
  • osobné údaje nezákonne spracované
  • osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.
 • Právo na prenos osobných údajov - dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi, a to prostredníctvom pôvodného správcu.
 • Právo na obmedzenie spracovania - Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
  • subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť
  • spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
  • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
  • subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu a doteraz nebolo overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.
 • Právo podať sťažnosť dozornému úradu
 • Právo namietať proti spracovaniu - subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:
  • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený,
  • spacovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.

 

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

 • Poskytnutie osobných údajov a súhlas so spracovaním sú dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie či nesúhlas s ich spracovaním môže znamenať prekážku napríklad pre registráciu alebo prihlásenie odberu newslettera.
 • Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov je tiež možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla správcu, a to v celom rozsahu alebo len čiastočne. Také odvolanie však môže znamenať, že správca nebude môcť poskytnúť podľa zmluvy dohodnuté plnenie. V oboch prípadoch to závisí na skutočnosti, či sa jedná o spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy.
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies