Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnite tu.

 

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1. Do 14 dní máte právo od tejto zmluvy odstúpit bez udania dôvodu.

1.2. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezme tovar.

1.3. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od zmluvy informovať firmu Párysův rybářský ráj, s.r.o., Průmyslová 1292, Jičín 50601, zapísaná na Krajskom súde v Hradci Králové pod spisovou značkou 3894C, identifikačné číslo 48171930, DIČ CZ48171930, emai: info@parys.sk, formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.

1.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1. Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnější spôsob štandardného dodania nami ponúkaný).

Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použil(a)  pre vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčil(a) inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

Platbu vrátíme až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete, že ste tovar odoslal(a)  späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2.

a) Prevzatie tovaru

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť alebo ho odovzajte na adrese prevádzkarne firmy Párysův rybářský ráj, s.r.o. , Průmyslová 1292, 50601 Jičín. Lehota se považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dňa.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

Tento internetový obchod ukladá cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Rozumiem