Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len " kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim inou fyzickou osobou (ďalej len" kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Obsah obchodných podmienok

I. Všeobecné ustanovenia
II. Užívateľský účet
III. Obchodné podmienky pre Slovenskú republiku
IV. Záručné a Reklamačné podmienky pre Slovensko

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1. Predávajúci je firma PÁRYSŮV RYBÁŘSKÝ RÁJ s.r.o., Průmyslová 1292, Jičín 50601, zapísaná na Krajskom súde v Hradci Králové pod spisovou značkou 3894C, identifikačné číslo 48171930, DIČ CZ48171930, SK4120049901 email info@parys.sk, pre predaj tovaru prostredníctvom on- line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.parys.sk,
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.parys.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
3. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho, alebo prevzatím od prepravcu súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok možno stiahnuť v tlačiteľné forme a sú dostupné k nahliadnutiu v prevádzke Predávajúceho.
4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď kupujúci, ktorý má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
5. Spotrebiteľom (ďalej tiež "kupujúci") je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom (ďalej taktiež "Predávajúci") alebo s ním inak koná.
6. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
7. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
8. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Webové rozhranie obchodu umožňuje aj možnosť, že môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Realizáciou registrácie je automaticky udelená základná vernostná zľava 3% na každý realizovaný nákup. Výška zľavy sa riadi podmienkami vernostného programu Parys Team. Tieto podmienky sú uvedené na webe www.parys.sk.
2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

III. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

 

I. Spôsoby dodania tovaru a prehľad cien dopravy po SR

Tovar je doručovaný na zákazníkom uvedenú adresu, o odoslaní tovaru je zákazník informovaný formou e-mailu. Doručovanie je zaisťované v pracovných dňoch v priebehu bežnej pracovnej doby. Objednaný tovar je zasielaný prepravnou spoločnosťou PPL a doručovaný prepravnou spoločnosťou SPS alebo spoločnosťou GLS.
 
Cena dopravy je účtovaná vo výške 3,99 € v prípade dodania na adresu, v prípade dodania na výdajné miesta je cena dopravy 2,99 €. Balné neúčtujeme.
 
Na e-shope je tiež možnosť využiť dopravu zadarmo. V prípade dodania na adresu je limit pre dopravu zadarmo od 60 €, v prípade dodania na výdajné miesto je limit pre dopravu zadarmo od 39 €.

Prevzatie zásielky

 
Dôrazne odporúčame dôkladnú kontrolu zásielky pri jej prevzatí. Ak dostanete vizuálne poškodený balík, radšej ho vôbec nepreberajte, alebo pred pracovníkom prepravcu zásielku rozbaľte a skontrolujte tovar. Ak je poškodené, trvajte na spísaní zápisu o škode.

 
Ak spozorujete poškodenie až po rozbalení (balík nesmie vykazovať známky poškodenia) spíšte s prepravcom bezodkladne (máte na to dva až tri pracovné dni, záleží na dopravcovi) dodatočný zápis o škode. Obstarajte si pokiaľ možno fotodokumentáciu rozbaleného balíka vrátane poškodeného tovaru a obal uschovajte.

II. Nevyzdvihnutie zásielky

V prípade nevyzdvihnutia zásielky kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo navýšiť konečnú cenu objednávky o ďalšie poštovné pri opätovnom zaslaní objednávky.

III. Spôsoby platby

a) bankovým prevodom
Pri platbe bankovým prevodom počkajte na potvrdzovací email, v ktorom nájdete informácie k platbe. Fyzické dodanie objednávky je možné uskutočniť až po pripísaní finančných prostriedkov na účet ČSOB: 4023421471/7500   IBAN: SK41 7500 0000 0040 2342 1471. Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry, ktorú Vám zašleme po realizácii objednávky. Na objednávky realizované cez víkend alebo mimo pracovnú dobu, bude faktúra zaslaná v najbližšom možnom termíne. Platby zloženkou neakceptujeme.
 
b) na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru). Cena tejto platebnej metódy je 1,60 EUR.
Tovar zaplatíte až pri jeho dodaní priamo doručiteľovi - spoločnosti PPL. 

IV. Dodacie lehoty

U každého tovaru uvádzame konkrétnu dodaciu lehotu "u Vás už ..." vrátane údajov o dostupnosti na sklade "Skladom / Skladom na ext. sklade".

Všetky termíny dodania uvedené ako "u Vás už ..." nie sú z našej strany garantované a nijako vymáhateľné. Presný termín doručenia totiž môže ovplyvniť prepravná služba, ktorá zásielku doručuje. Problémy s doručením na strane tejto prepravnej spoločnosti bohužiaľ nie sme schopní ovplyvniť. Z našej strany je garantované iba odoslanie zásielky, a to 2 pracovné dni pred plánovaným termínom doručenia uvedeného u objednávky zákazníka označeným ako "u Vás už ..."

V prípade, ak kupujúci objedná tovar uvedený ako "Skladom" a predajca ho nebude mať fyzicky skladom k dispozícii, bude Vás kontaktovať naše zákaznícke oddelenie.

V. Spájanie objednávok a úprava tovaru v objednávkach

Spájanie viac objednávok do jednej nie je z našej strany bohužiaľ možné. Rovnako tak nie je možné do objednávky čokoľvek pridávať alebo odoberať. Vďaka tomu sme schopní zachovať našu vysokú kvalitu služieb a rýchlosť dodania. Ďakujeme za pochopenie.

VI. Predaj bez DPH

Sme maloobchodný predajca, predaj bez DPH nie je z našej strany možný.

VII. Ďalšie dohody

1. Ochrana osobných údajov


Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení). Tento súhlas je možné odvolať zaslaním písomného nesúhlasu so spracovaním osobných údajov na adresu predajcu. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne potom so zákonom č. 101/200 Zb. o ochrane osobných údajov.

2. Internetová objednávka


Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník obdrží automatickú odpoveď prostredníctvom elektronickej pošty, ktorá obsahuje informáciu o úspešnom prijatí, spôsobe našej ďalšej komunikácie a presnej špecifikácii objednaného tovaru vrátane cien. Potvrdenie objednávky je uskutočnené až po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení objednávky zamestnancom spoločnosti predajcu.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3. Prianie kupujúceho (dodatok)


Pokiaľ kupujúci uvedie do poznámky v objednávke špeciálne prianie alebo inú požiadavku, vyhradzuje si predávajúci právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania objednaného tovaru.

4. Platnosť cien


Ceny tovaru sú denne aktualizované, je možné si ich overiť u jednotlivých položiek a platné sú v momente objednania.

5. Zľavy a zľavové kupóny


Predávajúci poskytne rôzne druhy zliav (vernostné, objemové a pod.). Každá zľava má pravidlá pre použitie.
V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či zľavového kupónu.
Každú zľavu, alebo kupón možno uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viac násobného použitia má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať. V prípade, že je hodnota darčekového poukazu, či zľavového kupónu vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz či kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

6. Akčné ponuky


Sekcia "Výpredaj" združuje prehľad tovaru v cenovej akcii naprieč všetkými kategóriami. Jedná sa o najväčšie zľavy a najzaujímavejšie akcie! Tieto ceny platia do odvolania.

7. Daňový doklad a záručný list


Daňový doklad je vždy súčasťou zásielky alebo osobného predaja. Záručný list je vystavovaný v závislosti od podmienok výrobcu. V prípade, že zásielka obsahuje len daňový doklad, slúži tento doklad zároveň ako záručný list.

8. Informácie a poradenstvo


Všetky ústne a písomné údaje o vhodnosti a možnosti použitia dodávaného tovaru sú oznamované podľa najlepšieho vedomia Predávajúceho. Predstavujú však iba jeho hodnoty skúseností a informácií, ktoré predávajúci sám získal od výrobcu alebo svojho dodávateľa.

9. Recenzie zákazníkov zverejnené na e-shope

Všetky recenzie zákazníkov, ktoré sú zverejnené na e-shope Parys.sk, sú preberané z portálu Heureka.sk. Tieto recenzie môžu písať iba overení zákazníci nášho e-shopu, ktorí po objednávke dostanú do e-mailu unikátny odkaz, pomocou ktorého môžu napísať recenziu a udeliť obchodu hodnotenia.

 

IV. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

 

Všetky nepopísané skutočnosti sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom čís. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"). V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Prevzatie zásielky
Kupujúcemu je odporúčané nepreberať od prepravcu poškodenú zásielku a kontaktovať naše reklamačné oddelenie. V prípade prevzatia poškodenej zásielky bude k reklamácii pristupované v spolupráci s prepravnou službou. Po prevzatí tovaru je odporúčané tovar bez zbytočného odkladu skontrolovať a prípadné zistené chyby čo najskôr oznámiť písomnou formou na e-mail: info@parys.sk (najrýchlejšie riešenie) alebo korešpondenčnou poštou na adresu prevádzky.
Spôsob popísania vady a ďalšie potrebné informácie, sú uvedené v článku "Vybavenie reklamácie"

Práva zo zodpovednosti za vady, podmienky uplatnenia týchto práv
Práva z chybného plnenia sú uvedené v Občianskom zákonníku v § 2161 a ďalších. Kupujúci má okrem iného nižšie uvedené práva:
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady, ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Dátum predaja je vyznačený na predajnom doklade, prípadne aj na záručnom liste.

 

Výskyt vady do 6 mesiacov od predaja


V prípade výskytu vady v lehote 6 mesiacov od dátumu dodania / predaja má kupujúci právo požadovať dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len časti veci, môže kupujúci požadovať výmenu len tejto súčasti. Nie je - je to možné, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Výskyt chyby po šiestom mesiaci od predaja


1. Chybné plnenie je podstatným porušením kúpnej zmluvy V prípade, že je vada tovaru podstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:
· Odstránenie vady dodaním novej veci alebo veci chýbajúcej
· Odstránenie vady opravou veci
· Poskytnutie primeranej zľavy
· Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Zvolený variant oznámi zákazník pri uplatnení reklamácie a táto informácia bude zapísaná do reklamačného protokolu.
2. Chybné plnenie je nepodstatným porušením kúpnej zmluvy V prípade, že je vada tovaru nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:
· Odstránenie vady
· Poskytnutie primeranej zľavy


Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje:


1. na vady vzniknuté bežným používaním
2. nesprávnym použitím výrobku
3. nesprávnym skladovaním
4. na chyby vzniknuté mechanickým poškodením a opotrebením, živelnou pohromou (voda, piesok, oheň atď.)
Pri tovare predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Táto vada je vyznačená na predajnom doklade alebo na záručnom liste.
U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú funkčnosťou alebo poruchou výrobku. Predávajúci ďalej nezodpovedá za prípadné vady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol alebo ich sám spôsobil. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

 

Vybavenie reklamácie


Kupujúcim sa odporúča v prípade reklamácie výrobku zakúpeného u firmy PÁRYSŮV RYBÁŘSKÝ RÁJ s.r.o.. postupovať nasledujúcim spôsobom:
S požiadavkou reklamácie nás zákazník najprv kontaktuje e-mailom, telefonicky, písomne alebo osobne. Následne bude pre zákazníka objednaný zvoz našou prepravnou spoločnosťou, čo je najrýchlejšia, najjednoduchšia a najlacnejšia možnosť, ako dostať reklamovaný tovar k nám. Pokiaľ zákazník odošle reklamovaný tovar napr. Poštou bez nášho vedomia, v prípade uznanej reklamácie nemá nárok na preplatenie kompletných poštovných nákladov, ale len do výšky 5 €, čo je cena služby zvozu našou prepravnou spoločnosťou.
Dodať spolu s reklamovaným tovarom všetky súčasti, ktoré môžu s chybou súvisieť, presný popis vady, prípadne dôkaz prejavu vady, ktorá vzniká iba občas, kontaktné informácie (telefón, e-mail), špecifikáciu práv, ktoré chcete v súvislosti s reklamáciou uplatniť, predajný doklad (kópiu) a záručný list (pokiaľ bol priložený).
Zásielka s reklamovaným tovarom by mala byť dodaná v riadnom bezpečnom obale ako cenný balík (nie dobierkou) Uvedené odporúčania nemajú vplyv na možnosti a práva spotrebiteľa vyplývajúce z Občianskeho zákonníka a zákonu "O ochrane spotrebiteľa" v platnom znení a majú slúžiť len pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie výrobku.
Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,
· Uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a týmto napíše zápis
· Reklamáciu prijme a ako neoprávnenú na mieste zamietne a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu
· Reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu, na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.


O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie - reklamačný protokol.
Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ak vybaví predávajúci vašu reklamáciu dodaním nového tovaru, nebeží od tohto okamihu znovu 24 mesiacov záruky.

Upozornenie: Tovar zasielaný na reklamáciu musí byť v rámci možností zbavený nečistôt. V prípade, že dodaný tovar na reklamáciu bude znečistený, nebude prijatý do procesu reklamácie a obratom zaslaný späť na adresu odosielateľa.

 

Storno objednávky


Storno objednávky zo strany kupujúceho


Objednávku môže kupujúci stornovať telefonicky na zákazníckej linke alebo +421 232 195 330, prípadne emailom info@parys.sk až do chvíle, ako Vás naši operátori informujú prostredníctvom SMS o odoslaní Vašej objednávky na Vami uvedenú dodaciu adresu. V písomnej forme musí storno obsahovať číslo objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú dostanete na váš kontaktný e-mail po úspešnom vytvorení objednávky.


Storno objednávky zo strany predávajúceho


Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky aj v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne inej ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie počtu číslic, zjavne nízka cena tovaru (napr. O 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé), a iné zrejmé chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne a to do 7 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatí zásielky zo strany kupujúceho. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný informovať zákazníka o tejto skutočnosti.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou komunikácie na diaľku


Kupujúci má v súlade s platnými zákonmi právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od dátumu prevzatia. V tejto lehote musí kupujúci odoslať odstúpenie od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci následne vráti tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu na vlastné náklady. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze v lehote 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, najskôr ale v okamihu prevzatia vráteného tovaru predávajúcim, alebo ak kupujúci preukáže, že vrátený tovar odoslal predávajúcemu. Kupujúci má okrem kúpnej ceny tovaru právo na vrátenie nákladov súvisiacich s dopravou tovaru, ktorú predávajúcemu uhradil, najviac však vo výške ceny najlacnejšej ponúkanej dopravy predávajúceho.

Samotné náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí už kupujúci sám, bez nároku na uhradenie sumy, spojené s prepravou vráteného tovaru k predávajúcemu!


Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať poštou na adresu PÁRYSŮV RYBÁŘSKÝ RÁJ s.r.o., Textilní 187, 506 01 Jičín, Česká republika, identifikačné číslo 48171930, DIČ CZ48171930 (čo je aj adresa pre zaslanie vráteného tovaru) alebo emailom na adresu e-mail info@parys.sk.  Kupujúci môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je možno stiahnuť tu.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže byť zamietnuté ak:
· Kupujúci neodošle tovar späť pred uplynutím 14 dní odo dňa, keď nám oznámil, že odstupuje od tejto zmluvy
· Sa jedná o dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, kde Kupujúci porušil ich originálny obal
· Tovar bol dodaný v uzavretom obale, a Kupujúcim bolo po dodaní z obalu vyňať a z hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť
· Bol tovar upravený podľa priania Kupujúceho
· Tovar podlieha skaze
· Je kupujúcim podnikateľom alebo právnickou osobou
Nárok na úhradu škody spôsobenej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

 

1.Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu info@parys.sk

2.Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

3.Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4.U Slovenskej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.

5.Spotrebiteľ môže podať návrh u Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

6.Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

7.Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.

8.V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika.

9.Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

Záverečné ustanovenia
Práva z chybného plnenia zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2016.

 

Zmeny reklamačného a obchodného poriadku vyhradené.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies