Delené prívlačové prúty

Cena a štítky
Dĺžka
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(3)
(4)
(3)
(2)
(23)
(4)
(1)
(4)
(53)
(1)
(15)
(24)
(20)
(91)
(4)
(3)
(41)
(19)
(149)
(6)
(1)
(18)
(1)
(73)
(6)
(5)
(13)
(342)
(12)
(9)
(3)
(72)
(1)
(26)
(1)
(3)
(148)
(6)
(17)
(4)
(115)
(14)
(6)
(25)
(11)
(312)
(8)
(4)
(1)
(11)
(200)
(63)
(1)
(12)
(208)
(5)
(16)
(29)
(8)
(2)
(12)
(35)
(313)
(13)
(66)
(4)
(16)
(10)
(409)
(4)
(34)
(8)
(227)
(9)
(13)
(37)
(174)
(97)
(3)
(177)
(2)
(25)
(238)
(7)
(127)
(4)
(10)
(93)
(18)
(1)
(47)
(8)
(171)
(1)
(5)
(1)
(24)
(2)
(158)
(1)
(3)
(30)
(8)
(1)
(24)
(2)
(88)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(93)
(7)
(4)
(5)
(21)
(1)
(1)
(1)
(48)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(17)
(2)
(1)
(5)
(13)
(1)
(1)
(1)
(9)
(2)
(3)
(3)
(5)
(9)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(6)
(1)
(4)
(9)
(2)
(4)
(6)
(15)
(3)
(1)
(15)
(1)
(3)
(10)
(1)
(3)
(13)
(1)
(16)
(2)
(2)
(1)
(17)
(1)
(1)
(2)
(19)
(2)
(1)
(33)
(2)
(30)
(1)
(2)
(2)
(8)
(1)
(1)
(3)
(23)
(1)
(2)
(3)
(22)
(2)
(1)
(18)
(7)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(11)
(5)
(27)
(44)
(2)
(11)
(10)
(9)
(1)
(4)
(1)
(1)
(15)
(2)
(15)
(3)
(2)
(2)
(10)
(12)
(8)
(48)
(6)
(1)
(10)
(49)
(1)
(9)
(4)
(1)
(1)
(12)
(1)
(4)
(3)
(2)
(6)
(1)
(141)
(7)
(37)
(1)
(1)
(4)
(3)
(28)
(3)
(1)
(1)
(18)
(22)
(2)
(3)
(8)
(24)
(20)
(6)
(1)
(4)
(8)
(11)
(9)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(188)
(15)
(1)
(15)
(2)
(8)
(2)
(17)
(7)
(7)
(2)
(2)
(3)
(1)
(7)
(9)
(2)
(1)
(9)
(1)
(1)
(3)
(1)
(10)
(3)
(10)
(2)
(1)
(7)
(3)
(3)
(14)
(191)
(39)
(1)
(8)
(1)
(1)
(21)
(10)
(5)
(1)
(4)
(9)
(12)
(1)
(2)
(2)
(6)
(2)
(1)
(113)
(1)
(3)
(1)
(73)
(11)
(2)
(2)
(1)
(7)
(9)
(1)
(3)
(3)
(5)
(2)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(86)
(4)
(5)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(7)
(219)
(2)
(1)
(1)
(5)
(288)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(86)
(1)
(1)
(68)
(3)
(1)
(20)
(3)
(23)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(43)
(1)
(1)
(2)
(3)
(16)
(2)
(1)
(2)
(47)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(8)
(12)
(1)
(1)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(7)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(25)
(2)
(3)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(8)
(1)
(3)
(1)
(3)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(2)
(1)
(2)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Hmotnosť
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(23)
(1)
(45)
(76)
(2)
(4)
(2)
(1)
(3)
(5)
(1)
(3)
(4)
(2)
(25)
(2)
(5)
(2)
(14)
(28)
(1)
(23)
(13)
(19)
(40)
(14)
(19)
(8)
(4)
(159)
(1)
(4)
(3)
(8)
(2)
(30)
(4)
(1)
(11)
(14)
(219)
(6)
(28)
(13)
(4)
(15)
(12)
(4)
(142)
(4)
(26)
(8)
(20)
(176)
(4)
(6)
(9)
(10)
(1)
(182)
(8)
(10)
(11)
(3)
(170)
(3)
(6)
(4)
(58)
(3)
(7)
(4)
(147)
(6)
(33)
(70)
(7)
(152)
(1)
(15)
(106)
(10)
(3)
(125)
(6)
(7)
(2)
(131)
(1)
(2)
(3)
(64)
(8)
(4)
(1)
(34)
(4)
(1)
(46)
(9)
(1)
(182)
(2)
(1)
(1)
(1)
(58)
(3)
(39)
(3)
(43)
(1)
(62)
(1)
(5)
(5)
(21)
(7)
(119)
(1)
(7)
(30)
(6)
(35)
(11)
(32)
(15)
(2)
(2)
(173)
(11)
(24)
(18)
(1)
(38)
(35)
(2)
(2)
(151)
(10)
(1)
(1)
(1)
(6)
(8)
(3)
(3)
(28)
(6)
(5)
(6)
(148)
(16)
(1)
(2)
(23)
(3)
(8)
(20)
(86)
(9)
(9)
(4)
(52)
(20)
(6)
(2)
(145)
(3)
(21)
(7)
(9)
(54)
(9)
(1)
(5)
(1)
(59)
(2)
(3)
(1)
(7)
(6)
(6)
(13)
(5)
(12)
(162)
(1)
(4)
(1)
(9)
(11)
(1)
(2)
(1)
(4)
(37)
(12)
(25)
(3)
(15)
(9)
(1)
(4)
(8)
(79)
(4)
(5)
(6)
(6)
(34)
(8)
(8)
(3)
(4)
(35)
(3)
(3)
(4)
(3)
(17)
(1)
(4)
(5)
(7)
(9)
(1)
(25)
(2)
(16)
(2)
(2)
(15)
(2)
(5)
(4)
(102)
(4)
(1)
(3)
(3)
(8)
(3)
(4)
(9)
(4)
(25)
(4)
(5)
(3)
(15)
(5)
(4)
(9)
(3)
(26)
(2)
(4)
(2)
(4)
(13)
(5)
(3)
(4)
(2)
(44)
(4)
(3)
(6)
(21)
(7)
(5)
(7)
(1)
(1)
(10)
(3)
(2)
(4)
(5)
(13)
(7)
(1)
(10)
(1)
(5)
(156)
(1)
(1)
(5)
(3)
(4)
(19)
(4)
(6)
(4)
(3)
(17)
(1)
(4)
(7)
(4)
(16)
(5)
(2)
(7)
(5)
(51)
(4)
(4)
(2)
(5)
(21)
(6)
(1)
(8)
(6)
(2)
(14)
(4)
(6)
(1)
(3)
(8)
(13)
(4)
(1)
(7)
(5)
(23)
(1)
(4)
(4)
(2)
(9)
(5)
(4)
(3)
(10)
(1)
(203)
(1)
(2)
(2)
(3)
(11)
(6)
(5)
(9)
(8)
(1)
(29)
(2)
(1)
(1)
(4)
(17)
(1)
(1)
(4)
(8)
(26)
(1)
(3)
(7)
(5)
(8)
(5)
(1)
(1)
(9)
(5)
(29)
(6)
(3)
(10)
(6)
(19)
(11)
(3)
(8)
(4)
(16)
(2)
(9)
(2)
(1)
(21)
(1)
(1)
(12)
(5)
(65)
(3)
(7)
(2)
(5)
(1)
(1)
(2)
(9)
(1)
(22)
(1)
(3)
(4)
(3)
(20)
(5)
(1)
(3)
(3)
(17)
(3)
(3)
(3)
(3)
(15)
(4)
(4)
(8)
(2)
(18)
(6)
(1)
(3)
(3)
(11)
(1)
(2)
(2)
(11)
(1)
(2)
(3)
(14)
(2)
(2)
(8)
(2)
(1)
(21)
(1)
(4)
(2)
(3)
(7)
(4)
(2)
(2)
(3)
(19)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(3)
(2)
(2)
(1)
(11)
(3)
(5)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(3)
(4)
(5)
(17)
(4)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(3)
(3)
(16)
(1)
(3)
(15)
(3)
(3)
(2)
(3)
(1)
(58)
(1)
(1)
(2)
(2)
(10)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(3)
(9)
(1)
(2)
(1)
(2)
(9)
(7)
(1)
(5)
(2)
(3)
(3)
(11)
(3)
(1)
(1)
(6)
(2)
(3)
(9)
(3)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(5)
(3)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(14)
(2)
(2)
(1)
(2)
(7)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(16)
(89)
(1)
(1)
(3)
(8)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(18)
(4)
(3)
(3)
(4)
(1)
(8)
(2)
(5)
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(2)
(2)
(2)
(7)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(9)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(47)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(445)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(11)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(10)
(1)
(10)
(68)
(1)
(1)
(1)
(2)
(123)
(1)
(2)
(13)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(95)
(2)
(1)
(10)
(3)
(4)
(1)
(4)
(1)
(8)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(2)
(92)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(56)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Počet dielov
(1)
(2)
(69)
(12)
(9)
(1437)
(25)
(16)
(3)
(1)
(133)
(129)
(37)
(23)
(12)
(4)
(1)
(43)
(4)
(1)
(98)
(1)
(100)
(64)
(21)
(3)
(1)
(5)
(12)
(42)
(2)
(415)
(97)
(2)
(109)
(84)
(22)
(16)
(24)
(1)
(24)
(19)
(20)
(11)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(4)
(1)
(4)
(1)
(5)
(2)
(4)
(2)
(1)
(5)
(3)
(7)
(4)
(3)
(5)
(11)
(6)
(9)
(5)
(1)
(3)
(1)
(2)
(5)
(4)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(1)
(2)
(4)
(3)
(12)
(23)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(24)
(12)
(3)
(5)
(4)
(9)
(1)
(4)
(6)
(1)
(11)
(2)
(15)
(10)
(19)
(16)
(1)
(1)
(12)
(1)
(17)
(19)
(2)
(1)
(50)
(28)
(20)
(9)
(10)
(3)
(28)
(29)
(12)
(1)
(9)
(7)
(24)
(10)
(10)
(12)
(29)
(64)
(1)
(71)
(77)
(29)
(6)
(10)
(5)
(1)
(7)
(13)
(3)
(14)
(37)
(28)
(23)
(23)
(23)
(63)
(3)
(32)
(1)
(32)
(7)
(7)
(10)
(11)
(1)
(10)
(5)
(2)
(2)
(4)
(1)
(3)
(4)
(12)
(28)
(12)
(20)
(11)
(8)
(3)
(2)
(2)
(7)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(7)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(5)
(2)
(2)
(12)
(13)
(53)
(47)
(61)
(2)
(15)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(2)
(8)
(2)
(1)
(9)
(17)
(3)
(226)
(24)
(10)
(574)
(6)
(104)
(51)
(23)
(22)
(114)
(53)
(7)
(99)
(380)
(17)
(111)
(1)
(2)
(1)
(91)
(70)
(75)
(28)
(19)
(8)
(1)
(1)
(66)
(25)
(2)
(13)
(126)
(17)
(8)
(132)
(50)
(365)
(323)
(9)
(969)
(5)
(54)
(1)
(77)
(31)
(1)
(1)
(8)
(14)
(48)
(139)
(4)
(22)
(40)
(31)
(11)
(30)
(34)
(5)
(17)
(106)
(26)
(41)
(572)
(371)
(47)
(14)
(30)
(6)
(77)
(204)
(5)
(50)
(406)
(4)
(4)
(6)
(45)
(250)
(4)
(2)
(10)
(62)
(1)
(7)
(82)
(80)
(108)
(14)
(294)
(11)
(4)
(223)
(1)
(92)
(1)
(16)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(25)
(20)
(264)
(31)
(2)
(49)
(40)
(9)
(13)
(36)
(2)
(1)
(4)
(13)
(13)
(229)
(3)
(7)
(18)
(317)
(12)
(88)
(4)
(6)
(1)
(53)
(154)
(7)
(2)
(60)
(5)
(4)
(17)
(3)
(423)
(39)
(164)
(71)
(913)
(7)
(1)
(40)
(71)
(589)
(1)
(156)
(250)
(64)
(37)
(157)
(20)
(2)
(8)
(67)
(67)
(24)
(29)
(14)
(1)
(9)
(10)
(8)
(1)
(343)
(6)
(7)
(10)
(1092)
(2)
(55)
(8)
(6)
(90)
(54)
(112)
(201)
(2)
(19)
(694)
(270)
(1)
(786)
(10)
(49)
(114)
(77)
(11)
(73)
(299)
(5)
(1)
(4)
(117)
(3)
(1)
(3)
(20)
(8)
(107)
(166)
(7)
(179)
(5)
(244)
(14)
(40)
(116)
(1)
(14)
(1)
(8)
(191)
(189)
(121)
(35)
(59)
(11)
(47)
(2)
(104)
(248)
(12)
(2)
(4)
(1)
(310)
(7)
(17)
(18)
(9)
(44)
(1)
(7)
(2)
(114)
(1)
(10)
(7)
(157)
(24)
(303)
(16)
(6)
(7)
(8)
(1)
(1)
(10)
(2)
(2)
(2)
(2)
(9)
(1)
(6)
(1)
(6)
(5)
(1)
(8)
(8)
(90)
(2)
(221)
(75)
(139)
(1)
(1)
(10)
(2)
(2)
(6)
(17)
(7)
(3)
(1)
(1)
(3)
(11)
(1)
(1)
(24)
(1)
(3)
(1)
(10)
(8)
(19)
(6)
(12)
(1)
(17)
(32)
(2)
(3)
(30)
(1)
(1)
(1)
(60)
(3)
(32)
(13)
(8)
(8)
(36)
(1)
(2)
(1)
(23)
(1)
(1)
(78)
(22)
(7)
(50)
(1)
(3)
(81)
(1)
(1)
(10)
(2)
(25)
(2)
(36)
(4)
(1)
(12)
(10)
(89)
(12)
(20)
(1)
(35)
(83)
(3)
(4)
(48)
(1)
(70)
(10)
(64)
(4)
(9)
(1)
(12)
(58)
(2)
(17)
(2)
(1)
(1)
(1)
(13)
(6)
(20)
(9)
(3)
(4)
(8)
(1)
(21)
(2)
(2)
(1)
(26)
(11)
(2)
(18)
(5)
(37)
(2)
(9)
(1)
(19)
(1)
(6)
(9)
(10)
(1)
(1)
zľava
Jet Fish  Boilie Legend Range Seafood Slivka Cesnak - AKCIA
Kód:0153997_MAS
3 varianty

Jet Fish Boilie Legend Range Seafood Slivka Cesnak - AKCIA

5,77 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Boilies Víťazov! Otestovaná novinka s veľkou radom úlovkov na našich i zahraničných revíroch...
Doprava zdarma
Flacarp Sada signalázotorov F1
Kód:60243_MAS
3 varianty

Flacarp Sada signalázotorov F1

322,0 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Sada špičkových signalizátorů záběru FLACARP F1 s vysílačem příposlechu a přijímače příposlechu FLAC...
Doprava zdarma
DAM Komplet Xtherm Winter Suit
Kód:58671_MAS
4 varianty

DAM Komplet Xtherm Winter Suit

131,1 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Luxusný vysoko kvalitný dvojdielny termo oblek v skvelom dizajne za skvelú cenu.
Doprava zdarma
Mivardi Rybárske Kreslo Comfort Quattro
Kód:M-CHCOMQ

Mivardi Rybárske Kreslo Comfort Quattro

81,90 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Najobľúbenejšie kreslo posledných sezón na Slovensku, ktoré do poslednej bodky plní opakované želani...
Novinka
zľava
Doprava zdarma
Deeper Pro + Fishfinder nahadzovací sonar WiFi s GPS Zimná edícia
Kód:JI0978

Deeper Pro + Fishfinder nahadzovací sonar WiFi s GPS Zimná edícia

199,0 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Nahadzovací sonar Deeper FISHFINDER Pro + s wifi a GPS. Rybárčenie z brehu sa stáva oveľa efektívnej...
Doprava zdarma
Mivardi Prístrešok Base Station
Kód:M-SHEBS

Mivardi Prístrešok Base Station

249,9 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Multifunkčný prístrešok pre pohodlný pobyt pri vode. Jeho konštrukcia umožňuje veľmi rýchle zostaven...
Doprava zdarma
Mivardi Kreslo CamoCode Quattro
Kód:M-CHCCQ

Mivardi Kreslo CamoCode Quattro

89,90 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Luxusná verzia nášho najpredávanejšieho kresla Comfort Quattro s extrémne pohodlným fleecovým matrac...
Sellior  Puzdro Na Prúty Sellior 3 Komory
Kód:56796_MAS
8 variantov

Sellior Puzdro Na Prúty Sellior 3 Komory

20,73 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Puzdro na prúty, ktoré disponuje tromi hlavnými komorami, dvoma bočnými vreckami na zips a jedným po...
Doprava zdarma
Zfish Combo 2 x Prút Kingstone Telecarp 3,6 m 3,5 lb + Púzdro Zadarmo
Kód:ZF-3188

Zfish Combo 2 x Prút Kingstone Telecarp 3,6 m 3,5 lb + Púzdro Zadarmo

76,88 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Zfish Akciové kombo 2 x prút Kingstone 3,60m / 3,5lb + púzdro na prúty zadarmo! Česká značka Zfish p...
1 + 1 Bezplatne
Doprava zdarma
Mivardi Prút Alcon Carp 3,66 m (12 ft) 3 lb + druhý zadarmo
Kód:MB-ALC360H

Mivardi Prút Alcon Carp 3,66 m (12 ft) 3 lb + druhý zadarmo

69,08 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Trojdielny prút, určený pre klasický lov kaprov na položenú. Je vyrobený s použitím vlákien ExHRC60 ...
Doprava zdarma
Geoff Anderson Komplet Dozer 6 + Urus 6 Maskáč
Kód:58192_MAS
6 variantov

Geoff Anderson Komplet Dozer 6 + Urus 6 Maskáč

699,9 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Komplet toho najlepšieho oblečenia do každého počasia. Dozer 6 a Urus 6 sú 100% nepremokavé, 100% ve...
Doprava zdarma
Prologic Oblek HighGrade Thermo Suit
Kód:42425_MAS
3 varianty

Prologic Oblek HighGrade Thermo Suit

123,0 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Ľahký a vysoko výkonný dvojdielny termo oblek s vynikajúcou hodnotou výkonu kvality za super peniaze...
Doprava zdarma
Shimano ULTEGRA 14000 XTD
Kód:ULT14000XTD

Shimano ULTEGRA 14000 XTD

148,5 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Navijak Ultegra 14000 XTD ponúka to najlepšie pre každého kaprára. Nová Ultegra 14000 XTD po...
Doprava zdarma
Flajzar Sada Signalizátorov Fishtron Q9 RGB TX
Kód:45105_MAS
3 varianty

Flajzar Sada Signalizátorov Fishtron Q9 RGB TX

318,0 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Sada hlásičov novej rady Flajzar Fishtron Q9-RGB-TX s príposluchom Q9-RGB-RX + kufrík
zľava
Doprava zdarma
Deeper Start nahadzovací sonar
Kód:JI0655

Deeper Start nahadzovací sonar

98,04 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Značka Deeper prichádza s novou verziou obľúbených nahadzovací sonarov Deeper s názvom Start.​
Doprava zdarma
Geoff Anderson Komplet Dozer 6 + Urus 6 Zelená
Kód:58194_MAS
6 variantov

Geoff Anderson Komplet Dozer 6 + Urus 6 Zelená

649,9 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Komplet toho najlepšieho oblečenia do každého počasia. Dozer 6 a Urus 6 sú 100% nepremokavé, 100% ve...
1 + 1 Bezplatne
Doprava zdarma
Mivardi Navijak Alcon 6000 + druhý zadarmo
Kód:MB-RAL6000

Mivardi Navijak Alcon 6000 + druhý zadarmo

46,90 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Kvalitný navijak s voľnobežným systémom, vhodný pre lov kaprov a ďalších rýb na položenú. Je vybaven...
Delphin Gumáky Bronto
Kód:58308_MAS
7 variantov

Delphin Gumáky Bronto

21,69 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
V momente, kedy začali vznikať prvé skice modelu BRONTO sme si boli istí 3 základnými princípmi, na ...
Prologic Hrnček Thermo Mug
Kód:57177

Prologic Hrnček Thermo Mug

8,50 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Dvojvrstvová konštrukcia hrnčeka od firmy Prologic vytvára neuveriteľnú izoláciu a udrží váš nápoj t...
Doprava zdarma
Mivardi Batoh Camo Code Cube XL 60 l
Kód:M-BPCCCXL

Mivardi Batoh Camo Code Cube XL 60 l

66,90 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Velký batoh pro pohodlnou přepravu velkého množství rybářského vybavení. Je uzpůsoben ke snadnému za...
darček zadarmo
Doprava zdarma
Lowrance Echolot Hook² 4X GPS Sondou Bullet Skimmer
Kód:000-14015-001

Lowrance Echolot Hook² 4X GPS Sondou Bullet Skimmer

170,0 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Najjednoduchší vyhľadávač rýb na svete, HOOK² 4x so sondou Bullet vám pomáha spríjemniť deň na vode ...
Doprava zdarma
DAM Navijak Quick 2 SLS 7000
Kód:56976

DAM Navijak Quick 2 SLS 7000

79,96 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Veľkokapacitný navijak na trofejné ryby od firmy DAM.​
Doprava zdarma
Haswing Elektromotor 55 lb
Kód:HAS1024

Haswing Elektromotor 55 lb

180,8 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Haswing sú závesné elektromotory s vynikajúcimi technickými vymoženosťami, prepracovanou konštrukcio...
P-Line Vlasec Floroclear Zelený 1000 m
Kód:38129_MAS
5 variantov

P-Line Vlasec Floroclear Zelený 1000 m

24,27 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Pôvodne sme nechceli rozširovať našu ponuku vlascov, avšak tento vlasec nás svojimi vlastnosťami dos...
Extra Carp Vlasec Infinity Camou 1000 m
Kód:41665_MAS
3 varianty

Extra Carp Vlasec Infinity Camou 1000 m

11,50 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Infinity Camou predstavuje potápavý kaprový vlasec vyrobený na základe najnovšej japonskej technológ...
Doprava zdarma
Geoff Anderson Komplet Dozer 6 + Urus 6 Černá
Kód:58195_MAS
6 variantov

Geoff Anderson Komplet Dozer 6 + Urus 6 Černá

649,9 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Komplet toho najlepšieho oblečenia do každého počasia. Dozer 6 a Urus 6 sú 100% nepremokavé, 100% ve...
Novinka
Herklas Dosková Hra Pre Rybárov Rybník
Kód:HERK_RYB

Herklas Dosková Hra Pre Rybárov Rybník

15,35 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Rybník je zábavná stolová hra, ktorá zabaví celú rodinu. Hra nie je určená len pre rybárov, ale pre ...
Dam Nôž Knife
Kód:8520080

Dam Nôž Knife

3,81 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Filetovací nôž od firmy Dam.
Delphin Rod Pod Bronx
Kód:870000326

Delphin Rod Pod Bronx

38,93 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Tento kompletne čierny rodpod si vás získa od prvej chvíle. Je výnimočne ľahký, veľmi stabil...
Nash Boilies Stabilised Scopex & Squid
Kód:41377_MAS
10 variantov

Nash Boilies Stabilised Scopex & Squid

13,99 EUR
Skladom
U vás doma: pozajtra
Na žiadosť, lepšie povedané nátlak rybárov sa Nashbait rozhodol o znovu obnovenie výroby zázračného ...
Tento internetový obchod ukladá cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Rozumiem